Aktualności

Data aktualizacji 31.07.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Projekt „Sprawni na rynku pracy” realizowany w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie dobiegł końca.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Trenerom za owocną współpracę, a Uczestnikom za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do zamierzonych celów.

 

Data aktualizacji 26.06.2017

Trwają staże zawodowe 10 Uczestników. Życzymy samych sukcesów w pracy oraz cennych doświadczeń, które przydadzą się Państwu w przyszłości.

 

Data aktualizacji 31.05.2017

Szanowni Państwo, informujemy, że za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy Projekt „Sprawni na rynku pracy” został przedłużony do 31.07.2017r.

 

Data aktualizacji 01.05.2017

Szanowni Państwo stażyści, prosimy pamiętać o obowiązku terminowego dostarczania do biura projektu zwolnień lekarskich i podpisanych przez pracodawców list obecności za każdy miesiąc.

 

Data aktualizacji 01.04.2017

Szanowni Państwo stażyści, prosimy pamiętać o obowiązku terminowego dostarczania do biura projektu zwolnień lekarskich i podpisanych przez pracodawców list obecności za każdy miesiąc.

 

Data aktualizacji 01.03.2017

Staże zawodowe rozpoczęli już wszyscy Uczestnicy Projektu. Mamy nadzieję, że zaowocują one nawiązaniem dłuższej współpracy z Pracodawcami, a w przyszłości zakończą się znalezieniem stałego zatrudnienia.
Powodzenia!

 

Data aktualizacji 20.02.2017

Trwają staże dla 53 Uczestników Projektu. Życzymy Państwu jak najwięcej cennych doświadczeń, które będą pomocne w przyszłym życiu zawodowym.
Wszystkim życzymy owocnej współpracy z Pracodawcami!

 

Data aktualizacji 30.01.2017

31.01.2017r. rusza szkolenie „Kucharz-pomoc kuchenna”  dla gr.V projektu „Sprawni na rynku pracy” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 31.01.2017r. do  15.02.2017r. r. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 68, w godzinach od 9:00-15:30.

 

Data aktualizacji 20.01.2017

Od 23.01.2017r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Kucharz-pomoc kuchenna” gr. V– Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Elżbietą Padewską.
Na każdego Uczestnika przypada 6h pośrednictwa (1. spotkanie trwa 1h zegarową, 2. i 3. spotkanie trwa po 2h zegarowe).
Spotkania odbywać się będą w Lublinie przy ul. Wyżynnej 16, w terminie os 23.01.2017r. do 26.01.2017r.
O terminie kolejnych spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 

Data aktualizacji 13.01.2017

16.01.2017r. rusza szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania”  dla gr. IV projektu „Sprawni na rynku pracy” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 16.01.2017r. do  31.01.2017r. r. Zajęcia odbywać się będą w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7, w godzinach od 8:00-14:30.

 

Data aktualizacji 11.01.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Grupowego i Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego (psychologicznego) dla grupy V
Celem wsparcia motywacyjnego będzie: nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, wzrost wiary we własne siły, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,  praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R. Trening grupowy w wymiarze 18h dydaktycznych potrwa od 12.01.2017r. do 16.01.2017r., a spotkania indywidualne potrwają od 17.01.2017r. do 20.01.2017r. Na każdego uczestnika przypadać będzie 4h zajęć indywidualnych.
Spotkania poprowadzi Pan psycholog Paweł Grochocki.

 

Data aktualizacji 06.01.2017

Od 07.01.2017r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania” gr. IV – Biłgoraj  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Marią Krzowską.
Na każdego Uczestnika przypada 6h pośrednictwa (1. spotkanie trwa 1h zegarową, 2. i 3. spotkanie trwa po 2h zegarowe).
Spotkania odbywać się będą w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7, w terminie od 07.01.2017r. do 09.01.2017r..
O terminie kolejnych spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 

Data aktualizacji 03.01.2017

Od 04.01.2017r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Kucharz-pomoc kuchenna” gr. III – Lublin  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Marią Krzowską.
Na każdego Uczestnika przypada 6h pośrednictwa (1. spotkanie trwa 1h zegarową, 2. i 3. spotkanie trwa po 2h zegarowe).
Spotkania odbywać się będą w Lublinie przy ul. Wyżynnej 16, w terminie od 04.01.2017r. do 05.01.2017r.
O terminie kolejnych spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 

Data aktualizacji 28.12.2016

Rozpoczynamy spotkania w ramach Grupowego i Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego (psychologicznego) dla grupy IV
Celem wsparcia motywacyjnego będzie: nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, wzrost wiary we własne siły, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,  praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych.
Zajęcia odbywać się będą w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7. Spotkania indywidualne potrwają od 29.12.2016r. do 03.01.2017r., a trening grupowy w wymiarze 18h dydaktycznych potrwa od 04.01.2017r. do 07.01.2017r. Na każdego uczestnika przypadać będzie 4h zajęć indywidualnych.
Spotkania poprowadzi Pani psycholog Maria Dąbek.

 

Data aktualizacji 16.12.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla  grupy  V
W dniu 19.12.2016r. w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Sprawni na rynku pracy” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Eliza Patra.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 19.12.2016r. do 11.01.2017r.

 

Data aktualizacji 14.12.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla  grupy  IV
W dniu 15.12.2016r. w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Sprawni na rynku pracy” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Maria Krzowska.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 15.12.2016r. do 28.12.2016r.

 

Data aktualizacji 09.12.2016

12.12.2016r. rusza szkolenie „Kucharz-pomoc kuchenna”  dla gr. III projektu „Sprawni na rynku pracy” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 12.12.2016r. do  30.12.2016r. r. Zajęcia odbywać się będą w Lublinie przy ulicy Wyżynnej 16, w godzinach od 8:00-14:30.

 

Data aktualizacji 06.12.2016

07.12.2016r. rusza szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania”  dla gr. II projektu „Sprawni na rynku pracy” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 07.12.2016r. do  09.01.2017r. r. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, w godzinach od 9:00 – 15:30.

 

Data aktualizacji 02.12.2016

Rozpoczynamy spotkania w ramach Grupowego i Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego (psychologicznego) dla grupy III
Celem wsparcia motywacyjnego będzie: nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, wzrost wiary we własne siły, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,  praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych.
Zajęcia odbywać się będą w Lublinie przy ul. Wyżynnej 16 oraz ul. Drodze Męczenników Majdanka 74. Spotkania indywidualne potrwają od 05.12.2016r. do 08.12.2016r., a trening grupowy w wymiarze 18h dydaktycznych potrwa od 07.12.2016r. do 09.12.2016r. Na każdego uczestnika przypadać będzie 4h zajęć indywidualnych.
Spotkania poprowadzą Panie psycholog: Elżbieta Prończuk i Weronika Zakrzewska.

 

Data aktualizacji 18.11.2016

21.11.2016r. rusza szkolenie „Pracownik ds. finansowo-księgowych”  dla gr. I projektu „Sprawni na rynku pracy” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 21.11.2016r. do 16.12.2016r. r. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 13R, w godzinach od 9:00 – 15:30.
Aktualizacja: 25.11.2016    Od 26.11.2016. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania” gr. II – Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Elizą Patrą.
Na każdego Uczestnika przypada 6h pośrednictwa (1. spotkanie trwa 1h zegarową, 2. i 3. spotkanie trwa po 2h zegarowe).
Spotkania odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Zacisze 9 w terminie od 26.11.2016r. do 03.12.2016r.
O terminie kolejnych spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 

Data aktualizacji 17.11.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla  grupy  III
W dniu 18.11.2016 w Lublinie przy ul. Lwowskiej 24, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Sprawni na rynku pracy” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Edyta Józefczak.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 18.11.2016r. do 02.12.2016r.

 

Data aktualizacji 15.11.2016

Rozpoczynamy spotkania w ramach Grupowego i Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego (psychologicznego) dla grupy II
Celem wsparcia motywacyjnego będzie: nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, wzrost wiary we własne siły, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,  praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24. Trening grupowy w wymiarze 18h dydaktycznych potrwa od 16.11.2016r. do 18.11.2016r., a spotkania indywidualne potrwają od 19.11.2016r. do 24.11.2016r. Na każdego uczestnika przypadać będzie 4h zajęć indywidualnych.
Spotkania poprowadzi psycholog Pani Elżbieta Prończuk.

 

Data aktualizacji 31.10.2016

Od 03.11.2016r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Pracownik do spraw finansowo-księgowych” gr. I – Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Elżbietą Padewską.
Na każdego Uczestnika przypada 6h pośrednictwa (1. spotkanie trwa 1h zegarową, 2. i 3. spotkanie trwa po 2h zegarowe).
Spotkania odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 24 w terminie od 03.11.2016r. do 04.11.2016r.
O terminie kolejnych spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 

Data aktualizacji 27.10.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla  grupy  II
W dniu 28.10.2016 w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Sprawni na rynku pracy” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Eliza Patra.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 28.10.2016r. do 15.11.2016r.

 

Data aktualizacji 05.10.2016

Rozpoczynamy spotkania w ramach Grupowego i Indywidualnego Wsparcia Motywacyjnego (psychologicznego) dla grupy I
Celem wsparcia motywacyjnego będzie: nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, wzrost wiary we własne siły, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,  praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24. Trening grupowy w wymiarze 18h dydaktycznych potrwa od 6.10.2016r. do 10.10.2016r., a spotkania indywidualne potrwają od 14.10.2016r. do 20.10.2016r. Na każdego uczestnika przypadać będzie 4h zajęć indywidualnych.
Spotkania poprowadzi psycholog Pani Justyna Dąbrowska.

 

Data aktualizacji 23.09.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla grupy I  

W dniu 24.09.2016 w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Sprawni na rynku pracy” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Regina Półkośnik.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 24.09.2016r. do 05.10.2016r.

 

Data aktualizacji 01.06.2016

Miło nam poinformować Państwa, iż od 01.06.2016 wystartował projekt "Sprawni na rynku pracy" realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, niepracujących, zamieszkujących powiaty: lubelski, miasto Lublin, krasnostawski, lubartowski, chełmski, miasto Chełm. W ramach projektu oferujemy:

•    Diagnozę potrzeb szkoleniowych
•    Wsparcie motywacyjne
•    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
•    Pośrednictwo pracy
•    Szkolenia zawodowe do wyboru: Opiekun/ka osób starszych, pracownik ds. finansowo- księgowych, Kucharz- pomoc kuchenna, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Telemarketer, Przedstawiciel handlowy
•    3 lub 4 miesięczne staże

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo